Download brochure

BV Răng Hàm Mặt có trên 200 đầu mục chữa trị chi tiết nên việc quản lý bằng phần mềm rất quan trọng. Chúng tôi đánh giá cao khả năng đáp ứng của FPT.eHospital và đội ngũ FPT IS. 

Bác sỹ Huỳnh Đại Hải
Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM