Download brochure

“Đối với công tác chỉ huy, điều hành thì hệ thống phần mềm FPT.eHospital thực sự là một công cụ hữu ích. Trước đây cần một báo cáo phải mất ít nhất 1 tuần, với sự hỗ trợ của tất cả các bộ phận, thì bây giờ chỉ cần vài phút là có đầy đủ thông tin”.

BS. Hoàng Thanh Bình
PGĐ
Bệnh viện 175, TP HCM