Download brochure

FPT.eHospital giúp bệnh viện Ung Bướu quản lý toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh. Ban lãnh đạo bệnh viện có thể truy xuất nhanh mọi thông tin phục vụ quản lý hiệu quả.

BS. Nguyễn Xuân Dũng
PGĐ
BV Ung Bướu TP HCM