Triển khai thành công FPT.eClaim cho BHYT Hải Phòng

Sau gần 2 tháng triển khai, ngày 30/6 vừa qua đội dự án FIS GMC đã hoàn thành triển khai dự án Ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT tại Hải Phòng.

Theo đó, đội dự án FIS GMC đã kết nối tổng cộng 108 điểm vào hệ thống giám định bảo hiểm y tế của BHXH Hải Phòng, bao gồm 20 bệnh viện tỉnh, 32 bệnh viện tuyến quận/huyện, các phòng khám đa khoa và trạm y tế xã. Lãnh đạo UBND thành phố đánh giá cao nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH, Sở Y tế thành phố và đội dự án trong quá trình triển khai khẩn trương mà vẫn đạt chất lượng tốt. 

 

Mô hình vận hành FPT.eClaim

Khi triển khai thành công, chương trình sẽ nâng cao tốc độ, chất lượng giám định hồ sơ BHYT, từ đó đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán BHYT, sử dụng quỹ hiệu quả, minh bạch và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT cho người dân. Đồng thời việc triển khai cũng góp phần đẩy nhanh mục tiêu bao phủ BHYT trên 75 % dân số cả nước trong năm 2015.

Để hoàn thiện việc triển khai Ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT tỉnh Hải Phòng, toàn đội dự án đã dốc hết sức, làm việc không kể giờ giấc, ngày nghỉ để đưa dự án về đích đúng hạn với chất lượng cao nhất.

Giải pháp Giám định Bảo hiểm Y tế trực tuyến FPT.eClaim là hệ thống phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu hỗ trợ nghiệp vụ quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán. Giải pháp được xây dựng hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT, góp phần tích cực vào cải cách hành chính, cung cấp phương tiện, công cụ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.