Hợp tác toàn diện về CNTT với tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 18/11, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Dương Dũng Triều và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đã ký kết Ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa FPT và Hà Tĩnh trong lĩnh vực CNTT.

 

Ông Dương Dũng Triều trình bày về năng lực của FPT và FPT IS

Theo đó, FPT sẽ tư vấn, xây dựng các Đề án tổng thể về hệ thống Chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT cho ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, hai bên còn hợp tác trong lĩnh vực đầu tư phát triển công nghiệp CNTT bao gồm khu công nghệ cao; các chương trình, hội thảo, hội nghị thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực CNTT trên địa bàn…