Download brochure

XEM VIDEO

Tổng quan

Dự án tiêu biểu

"Nhân viên FPT IS triển khai dự án rất nhiệt tình, linh động, có năng lực và sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho bệnh viện nhiều công việc thiết thực trong lĩnh vực công nghệ thông tin."
Ngày 12/12/2011, Sở Y Tế Long An và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã tổ chức Lễ nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bệnh viện giai đoạn I (2010-2011) tại tỉnh Long An”.