Download brochure

Phần mềm FPT.eHospital hỗ trợ công tác tính toán, thống kê, báo cáo… rất nhanh và chính xác, phục vụ công tác dược rất hiệu quả. Chúng tôi dễ dàng biết được trong ngày bệnh viện sử dụng bao nhiêu loại thuốc, chủng loại gì… Trước đây để thống kê các báo cáo này tốn rất...

Bác sĩ Võ Ngọc Thắm
Long An
Tổng quan
Tổng quan

Những thách thức trong việc nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe sinh sản, môi trường và an toàn thực phẩm… khiến ngành phải tìm cách cải tiến và trang bị máy móc thiết bị y tế hiện đại.

Đồng thời, việc đưa ứng dựng công nghệ thông tin cũng được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cũng như chất lượng dịch vụ khám - chữa bệnh.

Thách thức đối với vấn đề quản lý thông tin Y tế được đặt ra là:

  • Làm thế nào để đáp ứng kịp thời nhu cầu về thông tin với độ chính xác cao?
  • Làm thế nào để sử dụng thông tin sẵn có tốt hơn và hiệu quả hơn?
  • Làm sao để thống nhất hệ thống, giảm gánh năng sổ sách, công việc cho tuyến cơ sở?
  • Làm sao để có thể chỉ với một mã bệnh nhân duy nhất, y bác sỹ có thể tra cứu hồ sơ tiền sử bệnh án của một công dân từ lúc sinh ra tại bệnh viện phụ sản, khám tại bệnh viện Nhi đến khi tiêm chủng tại các trạm y tế địa phương hay điều trị bệnh tại các TTYT, bệnh viện khác trong tỉnh hay trong toàn quốc?
  • Làm sao để xây dựng hệ thống thông tin y tế theo hướng hiện đại hóa như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 28 CT-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1998 và khuyến cáo của các chuyên gia Quốc tế?

Đó là những câu hỏi, vấn đề đề luôn đặt ra cho ngành phải trả lời và giải quyết liên tục.

Với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhà nước nói chung và ngành Y tế nói riêng, sản phẩm "Quản lý tổng thể ngành Y tế" được FPT IS cho ra đời trên cơ sở kết nối liên thông giữa tất cả các phần mềm quản lý đơn vị như bệnh viện, trung tâm y tế, Sở Y tế...

Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngày một nâng cao của các cơ quan quản lý Y tế các cấp tỉnh/thành phố và cả nước.

 

 

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội Việt Nam trong những năm gần đây đã tạo ra cho ngành y tế những thuận lợi đáng kể song cũng nẩy sinh những thách thức, vấn đề cấp bách về nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe sinh sản, môi trường và an toàn thực phẩm… Vì vậy, ngành y tế đã phải tìm cách cải tiến và trang bị máy móc thiết bị y tế mới và đồng thời tìm cách ứng dựng công nghệ thông tin vào việc quản lý hệ thống thông tin. Với thông tin y tế, vấn đề đặt ra là làm thế nào để đáp ứng kịp thời nhu cầu về thông tin với độ chính xác cao? Làm thế nào để sử dụng thông tin sẵn có tốt hơn và hiệu quả hơn? Và đặc biệt là làm sao để thống nhất hệ thống, giảm gánh năng sổ sách, công việc cho tuyến cơ sở? Làm sao để có thể chỉ với một mã bệnh nhân duy nhất là y bác sỹ có thể tra cứu hồ sơ tiền sử bệnh án của một công dân từ lúc sinh ra tại bệnh viện phụ sản, khám tại bệnh viện Nhi đến khi tiêm chủng tại các trạm y tế địa phương hay điều trị bệnh tại các TTYT, bệnh viện khác trong tỉnh hay trong toàn quốc? Làm sao để xây dựng hệ thống thông tin y tế theo hướng hiện đại hóa như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 28 CT-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1998 và khuyến cáo của các chuyên gia Quốc tế? Đó là những câu hỏi, vấn đề đề luôn đặt ra cho ngành phải trả lời và giải quyết liên tục.

Hiện nay, tình hình ứng dụng CNTT vào quản lý, phục vụ bệnh nhân tại tỉnh Đồng Nai khá lạc hậu so với các tỉnh khác trong nước. Các chương trình ứng dụng chưa được đầu tư đúng mức và việc đầu tư còn tản mạn, chủ yếu là những chương trình nhỏ, thiếu sự định hướng đồng bộ nên chưa có hệ thống chương trình phần mềm quản lý tốt và còn vận dụng các công cụ chủ yếu bằng tay, chưa mang tính tự động hoá cao. CSDL chủ yếu dựa trên các công cụ cổ điển như Fox và Access, không đảm bảo đầy đủ chức năng lưu trữ và bảo mật an toàn, chưa tập trung trong một CSDL thống nhất.

Với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhà nước nói chung và ngành Y tế nói riêng, ngành y tế tỉnh Đồng Nai cần nâng lên một bước mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu chung của ngành, nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ bệnh nhân trong toàn ngành cũng như cho từng đơn vị y tế trong tỉnh.