Download brochure

Phần mềm FPT.eHospital hỗ trợ công tác tính toán, thống kê, báo cáo… rất nhanh và chính xác, phục vụ công tác dược rất hiệu quả. Chúng tôi dễ dàng biết được trong ngày bệnh viện sử dụng bao nhiêu loại thuốc, chủng loại gì… Trước đây để thống kê các báo cáo này tốn rất...

Bác sĩ Võ Ngọc Thắm
Long An
Quản lý Y tế dự phòng
Các điểm nổi bật

1. Tính đáp ứng nhu cầu quản lý

Quản lý khoa học, hỗ trợ công tác điều hành của các trạm y tế và trung tâm y tế dự phòng như quản lý tiêm chủng, quản lý chuyển dữ liệu giữa các trạm ý tế và trung tâm y tế, tổng hợp thông tin báo cáo.

2. Tính mềm dẻo

  • Có khả năng thích ứng với những thay đổi trong tương lai.
  • Nhất quán các thuật ngữ, chức năng ... trong toàn bộ hệ thống chương trình

3. Tính thân thiện

Chương trình được phát triển cho các đối tượng sử dụng khác nhau, người sử dụng không chỉ là cán bộ chuyên tin học. Do đó chương trình có giao diện thân thiện và dễ thao tác.

4. Tính ổn định

Trong điều kiện mạng máy tính hoạt động bình thường, hệ thống hạn chế tối đa tình trạng tắc nghẽn khi có nhiều người truy cập cùng lúc.

5. Tốc độ xử lý nhanh

  • Các thao tác xử lý nhanh.
  • Thời gian kết xuất báo cáo không quá 60 giây đối với các báo cáo đơn giản và không quá 5 phút đối với các báo cáo tổng hợp.