Download brochure

Chúng tôi đã sử dụng phần mềm của FPT IS được 3 năm và đánh giá đây là phần mềm quản lý bệnh viện rất hoàn thiện.

BS. Hoàng Lương
Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Phần mềm y tế

Chứng nhận chất lượng

 CÁC GIẢI THƯỞNG

  • Huy chương vàng ICT VN 2005
  • Giải thưởng Sao Khuê 2006
  • Giải thưởng Ứng dụng CNTT các nền kinh tế Châu Á Thái Bình Dương - ADOC 2006
  • Giải thưởng Sao Khuê 2009 
  • Giải thưởng CNTT-TT TPHCM 2010
  • Huy chương vàng và TOP 5 ICT VN 2011
  • Huy chương vàng và TOP 5 ICT VN 2012
  • Giải thưởng CNTT-TT TPHCM 2012
  • Giải vàng - giải thưởng ASIAN ICT AWARDS 2012
  • Huy chương vàng và TOP 5 ICT VN 2013

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Quy trình chất lượng ISO 9001:2000

Chứng chỉ bảo mật ISO - IEC 27001:2005

Quy trình thực hiện phần mềm theo chuẩn CMMI - mức 5 (mức cao nhất)