Download brochure

“Từ lúc phần mềm đi vào hoạt động thì khâu tiếp nhận bệnh nhân nhanh hơn, tránh ùn tắc hơn; các bác sỹ khám bệnh cũng dễ dàng cho y lệnh hơn và có thể xem lại các toa thuốc trước đây để có phương án điều trị chính xác”.

BS. Nguyễn Quốc Duy
BV ĐKKV Mộc Hóa, Long An

Phần mềm y tế

Chính sách giá

Với sự ổn định của sản phẩm, các phần mềm của FPT IS được tính giá theo License, do đó giúp các bệnh viện....

Sản phẩm Phần mềm Y tế của FPT IS được tính giá gồm:

  • Giá Bản quyền (license) phần mềm
  • Giá Ngày công triển khai
  • Giá Nâng cấp, bảo trì....