Sở Y tế Đồng Nai

"Nhân viên FPT IS triển khai dự án rất nhiệt tình, linh động, có năng lực và sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho bệnh viện nhiều công việc thiết thực trong lĩnh vực công nghệ thông tin."

Đánh giá hiện trạng trước khi ứng dụng chương trình quản lý Tổng thể ngành:

  • Các phần mềm nhỏ, riêng lẻ, lạc hậu không đáp ứng được nhu cầu công việc hiện nay tại từng đơn vị.
  • Chưa trao đổi, tích hợp dữ liệu thành CSDL bệnh nhân và điều trị chung ngành Y Tế Đồng Nai.
  • Chương trình thống kê báo cáo Medisoft 2003 đã được triển khai tại các bệnh viện, phục vụ công tác nhập thống kê báo cáo tổng hợp từ các cơ sở về Sở y tế, Bộ Y tế.
  • Theo chủ trương chung từ Bộ Y Tế thì các tỉnh, các bệnh viện có thể tự trang bị phần mềm phục vụ tác nghiệp riêng nhưng phải thống kê báo cáo về Bộ theo đúng mẫu biểu, dữ liệu kết xuất như chương trình Medisoft 2003. Ví dụ hiện nay Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh và đa số các bệnh viện sử dụng chương trình riêng nhưng vẫn đảm bảo được việc kết xuất số liệu sang chương trình Medisoft 2003 và báo cáo về Bộ Y Tế.
  • Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thống Nhất tỉnh Đồng Nai là đơn vị đã triển khai nhiều chương trình ứng dụng nhất do nhiều nơi xây dựng. Gần đây, bệnh viện đưa vào vận hành thử nghiệm chương trình tiếp nhận - khám bệnh do công ty Links Toàn Cầu xây dựng nhưng do chương trình không đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, khó sử dụng do đơn vị xây dựng có năng lực hạn chế nên bệnh viện không sử dụng nữa.
  • Cần đầu tư xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý tổng thể, CSDL bệnh nhân chung cho toàn ngành Y Tế để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai cho toàn ngành Y Tế.
  • Các cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn nên chưa đáp ứng được nhu cầu, cần bổ sung thêm khi triển khai hệ thống chương trình mới.
  • Cần phải bổ sung và nâng cấp về cơ sở hạ tầng cho từng đơn vị để đáp ứng nhu cầu công việc cho từng đơn vị và cho toàn ngành Y Tế.

Ý kiến khách hàng

Nhân viên FPT IS có năng lực và rất nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng.
 


Sở Y tế Đồng Nai
Đồng Nai