Bệnh viện Tim Tâm Đức TP. HCM

Số 04 Nguyễn Lương Bằng - Khu Đô Thị Mới Phú Mỹ Hưng Phường Tân Phú, Quận 7 -TPHCM 
ĐT: 08.54110025 - 08.54110026 - 08.54110027 - 08.54110031 - 08.54110036   |   Fax: 54110029
Website: http:// www.tamduchearthospital.com