Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Là Bệnh viện đa khoa hạng II, >650 giường thực kê, có 08 phòng chức năng, 22 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, và tổng số CBVC > 700 người

Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận đóng trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp chàm – tỉnh Ninh Thuận; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh cho nhân dân thuộc các địa bàn trong tỉnh và một số huyện của tỉnh lân cận.