Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Cơ quan quản lý: Sở Y Tế
Địa chỉ: Số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, TP. Đà Lạt
Chịu trách nhiệm : Giám đốc - BS CKII. Nguyễn Bá Hy
Điện thoại: 063.3827528 - Fax: 063.3827528 - Email: bbtbv@lamdong.gov.vn