Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là bệnh viện hạng I với cơ cấu mở rộng, chuyên sâu. Với 32 khoa phòng ban, 500 giường bệnh, 666 cán bộ nhân viên (trong đó có 12 tiến sĩ, chuyên khoa II, 60 thạc sỹ, chuyên khoa I, 59 bác sỹ, 6 dược sỹ; 10 điều dưỡng đại học 30 đại học chuyên ngành…), cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đang khẳng định năng lực cao và là lá cờ đầu trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh nhà và tỉnh Bôlykhămxây nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.