Download brochure

Link dự án tiêu biểu

Phần mềm FPT.eHospital hỗ trợ công tác tính toán, thống kê, báo cáo… rất nhanh và chính xác, phục vụ công tác dược rất hiệu quả. Chúng tôi dễ dàng biết được trong ngày bệnh viện sử dụng bao nhiêu loại thuốc, chủng loại gì… Trước đây để thống kê các báo cáo này tốn rất...

Bác sĩ Võ Ngọc Thắm
Long An

Danh sách khách hàng