Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Địa chỉ: Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa
Điện thoại:(037) 3 955 955  Email: bvnhith2015@gmail.com