Download brochure

Link dự án tiêu biểu

Công tác báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hay kết xuất số liệu rất nhanh, kịp thời, giúp rất nhiều cho công việc quản lý. Đồng thời, hệ thống phần mềm cũng giúp bệnh viện giảm tải về con người, về trang thiết bị y tế... .

BS. Bùi Quốc Dũng
Quyền GĐ
TTYT huyện Châu Thành, Long An
Khách hàng tiêu biểu
Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ, Quận 3, TP.HCM
Địa chỉ: Số 4 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: (08) 8119 783