Download brochure

Nhờ có phần mềm, tôi chỉ cần ngồi tại phòng cũng biết được mọi hoạt động của phòng khám. Nhờ đó, tôi có thể quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của từng bác sỹ.

Bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh
GĐ Phòng khám Hoàn Mỹ Thảo Điền