Download brochure

FPT.eHospital giúp tạo ra một phong cách làm việc khoa học và phát triển năng lực chuyên môn cho toàn bộ cán bộ nhân viên bệnh viện. Bệnh nhân an tâm, tin tưởng hơn khi đến khám ở bệnh viện An Sinh.

Bà Trần Thị Thanh Mai
Phó GĐ Bệnh viện An Sinh